Żłobek Bajka przy ulicy Piastowskiej 189 w Częstochowie powstał w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki na małymi dziećmi, przez utworzenie 40 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w Częstochowie”.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3ego roku życia.

Dofinansowanie projektu z UE: 792 028,40 zł

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com