icon

Zapisy

icon

  DANE KONTAKTOWE


  Twój Telefon


  Twój adres e-mail


  DANE DZIECKA


  Imię dziecka


  Nazwisko Dziecka


  Data urodzenia*

  Dane adresowe


  Kod pocztowy
  Miejscowość
  Ulica


  DANE REKRUTACYJNE*


  Data rozpoczęcia opieki na dzieckiem *
  Wybór placówki


  Czy którykolwiek z rodziców/opiekunów prawnych dziecka jest osobą niepełnosprawną?


  Czy dziecko posiada niepełnosprawne rodzeństwo, będące we wspólnym gospodarstwie domowym ?


  Czy dziecko posiada rodzeństwo w żłobku?


  Czy dziecko jest członkiem rodziny wielodzietnej?


  Czy dziecko jest wychowywane przez rodzica samotnie wychowującego?

  Akceptacja regulaminu

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA *